Psoriasis on ihon ja nivelten monimuotoinen tulehdustauti, joka voi ilmaantua missä iässä tahansa. Psoriasiksen yleisin taudin muoto on läiskäpsoriasis, joka ilmenee tarkkarajaisina, paksuuntuneina, punapohjaisina ja hilseen peittäminä läiskinä. Psoriasis ei tartu.1

Psoriasis ja oireet

Ihopsoriasiksen yleisin muoto on läiskäpsoriasis- eli plakkipsoriasis, jossa ilmenee tarkkarajaisia, paksuuntuneita, punapohjaisia ja hilseen peittämiä läiskiä. Niitä esiintyy yleisimmin päänahan, kyynärpäiden, polvien, säärien ja pakaroiden iholla, mutta niitä voi esiintyä missä tahansa, esim. hautuvissa taipeissa, sukuelimissä sekä kämmenissä ja jalkapohjissa. Iho voi olla myös kutiseva ja arka.1 Psoriasikseen voi liittyä myös kynsimuutoksia, jotka saattavat muistuttaa kynsisientä.2 Oireet ja niiden vaikeusaste voivat vaihdella samallakin henkilöllä eri aikoina ja välillä voi olla pitkiäkin jaksoja, jolloin oireet ovat lievempiä tai häviävät kokonaan. Taudinkuvassa esiintyy lisäksi vuodenaikavaihtelua oireiden ollessa usein pahempia talvisin ja lievempiä kesäisin.3 Oireet ovat useimmiten hyvin hallittavissa hoidolla. Hoidon tavoitteena on oireiden minimoiminen, hyvä elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito.3

Psoriasis ja liitännäissairaudet2

Psoriasista sairastavilla esiintyy muuta väestöä useammin erinäisiä sairauksia, joiden ilmentyminen on suhteessa psoriasiksen vaikeusasteeseen mm.

  • Ylipaino
  • Rasvamaksa
  • Kohonnut verenpaine
  • Masennus/ahdistus
  • Dyslipidemia (poikkeavat veren rasva-arvot)
  • Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
  • Diabetes
  • Keliakia
  • Sydän-/verisuonisauraus
  • Kuivasilmäisyys ja anteriorinen uveiitti (värikalvotulehdus)

Psoriasis ei ole pysyvästi parannettavissa, mutta terveelliset elämäntavat ja nykyaikaiset lääkkeet auttavat saamaan taudin hallintaan vaikeissakin tapauksissa. Muun muassa hoidon suunnittelun ja seurannan kannalta on tärkeää, että PASI-arvosi on selvillä2.

Viitteet:

1. Käypä hoidon potilasversio: Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) (online). Tarnanen K, Rantanen T, Luosujärvi R, Sipilä R. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 24.8.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

2. Käypä hoito-suositus: Psoriaasi (iho ja nivelet) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 24.8.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

3. Psoriasisliiton internetsivu. (viitattu 24.8.2020). Saatavilla internetissä: https://psori.fi/